Huawei ยืนยันอย่างเป็นทางการ ชิป Kirin ยังไม่กลับมาในปี 2023 นี้อย่างแน่นอน
Huawei ยืนยันอย่างเป็นทางการ ชิป Kirin ยังไม่กลับมาในปี 2023 นี้อย่างแน่นอน
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy