เปิดตัว Samsung Galaxy M14 5G มาพร้อมหน้าจอ 90Hz CPU Exynos 1330 แบต 6000mAh ชาร์จ 25W
เปิดตัว Samsung Galaxy M14 5G มาพร้อมหน้าจอ 90Hz CPU Exynos 1330 แบต 6000mAh ชาร์จ 25W
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy