เปิดตัว Sony Xperia 1 V เรือธงกล้องเทพสายอารยะธรรม มาพร้อมเซ็นเซอร์ Exmor T และหน้าจอ 4K OLED
เปิดตัว Sony Xperia 1 V เรือธงกล้องเทพสายอารยะธรรม มาพร้อมเซ็นเซอร์ Exmor T และหน้าจอ 4K OLED
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy