PS5 ปล่อยเฟิร์มแวร์เบต้า เพิ่มระบบเสียง Dolby Atmos และฟีเจอร์ใหม่เพียบ
PS5 ปล่อยเฟิร์มแวร์เบต้า เพิ่มระบบเสียง Dolby Atmos และฟีเจอร์ใหม่เพียบ
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy