เฉพาะ Samsung Galaxy S24 Ultra จะใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 3 อย่างเดียว ส่วนรุ่นอื่นต้องลุ้นใช้ Exynos
เฉพาะ Samsung Galaxy S24 Ultra จะใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 3 อย่างเดียว ส่วนรุ่นอื่นต้องลุ้นใช้ Exynos
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy