เปิดตัว ZTE Axon 60 Ultra เน้นการเชื่อมต่อสุดล้ำ รองรับระบบ 5G-Advanced (หรือ 5.5G)
เปิดตัว ZTE Axon 60 Ultra เน้นการเชื่อมต่อสุดล้ำ รองรับระบบ 5G-Advanced (หรือ 5.5G)
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy