เปิดตัว Huawei Pura 70 Ultra ตัวท็อปของซีรีย์ กล้องเด่นด้วยเซ็นเซอร์ 1 นิ้ว และกล้องขยับได้
เปิดตัว Huawei Pura 70 Ultra ตัวท็อปของซีรีย์ กล้องเด่นด้วยเซ็นเซอร์ 1 นิ้ว และกล้องขยับได้
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy